Park ujor lundrues i fryrë 06

GJERËSIA : 35m
LARTËSIA : 0m
GJATITJA : 45m

ID: 397

92000 EUR + TVSH

115000 EUR (25% TVSH )


≈ 693174 HRK + TVSH


≈ 866467.5 HRK (25% TVSH )
Të GJITHA RRëSHQITëSIT DHE KëSHTJELLAT Që FRYHEN PëRFSHIJNë VENTILATORë Të PëRSHTATSHëM

PËRSHKRIMI

Plutajući vodeni park na napuhavanje


LEXO Më SHUMë


Tobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodaja

PRODUKTET TË LIDHUR

NË DISPOZIM TANI

Sallë lojërash për majmunët

Igraonica na napuhavanje s likom Majmuna - Gorile

2500 EUR + TVSH
NË DISPOZIM TANI

Grad na napuhavanje Mickey Mouse - Velika igraonica 8m x 8m

Velika igraonica na napuhavanje Mickey Mouse
Otvorenog tipa
2 puhalice
8m x 8m
Ugrađen tobogan
Idealno za javne lokacije

4900 EUR + TVSH
NË DISPOZIM TANI

KORIŠTENO - Kočija igraonica na napuhavanje

Igraonica na napuhavanje princezina kočija
Korištena manje od jedne sezone
Bez tragova korištenja
Dolazi s jednom puhalicom

1500 EUR