Rrëshqitje e fryrë e kamionit zjarrfikës - Fireman

GJERËSIA : 4m
LARTËSIA : 5m
GJATITJA : 8m

PESHë: 198.4 KG

ID: 11442

2900 EUR + TVSH

3625 EUR (25% TVSH )


≈ 21850.05 HRK + TVSH


≈ 27312.5625 HRK (25% TVSH )

Visa Accepted MasterCard Accepted

Të GJITHA RRëSHQITëSIT DHE KëSHTJELLAT Që FRYHEN PëRFSHIJNë VENTILATORë Të PëRSHTATSHëM

PËRSHKRIMI

Tobogan na napuhavanje u obliku vatrogasnog kamiona


AKSESORë


Tobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodajaTobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodajaTobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodajaTobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodajaTobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodajaTobogan na napuhvanje cijena igraonica na napuhavanje cijena prodaja